Info i.v.m. kunstwerken

Indien u interesse toont voor mijn werken dan kan u via de onderstaande links hierover meer informatie bekomen (naam, afmetingen, beschrijving, jaar, ...).

U wenst nog meer? Stuur een mail naar contact|fredericnannan:be